Yozgat Kaplıcaları

0
326
gösterim

SARIKAYA KAPLICASI

Sarıkaya ilçe merkezinde bulunan sıcak su kaynağı iki ayrı noktadan yüzeye çıkmakta olup, 48 C° sıcaklığa ve 28 It/sn. debiye sahiptir. Fiziksel ve kimyasal analizlerden bu suyun florür içeren, oligometalik sular grubundan olduğu ve mevrit, nevralji, kronik ronatizmal hastalıklar, kırıkçılık sekelleri, kadın hastalıkları için kaplıca tedavisinde kullanılabileceği anlaşılmaktadır. Bu sıcak suyun, Bizans ve Selçuklu dönemlerinde de kaplıca tedavisi maksadıyla istifade edildiği bilinmektedir. Turizm Bakanlığı standartlarına göre yapılan değerlendirmede suyun debisinin günde 5677 kişiye hizmet verebilecek kapasitede olduğu anlaşılmıştır. Özellikle bu ilçenin tarihi kaplıca kalıntılarını turizm işletmeciliği açısından restorasyon yo luyla turizme kazandırılması ve mevcut tesislere yenileri eklenmek suretiyle kapasitesi arttırıla rak kaplıca turizmi olarak değerlendirilmesi ola nak dahilindedir. Söz konusu alan Turizm Bakan lığı tarafından Turizm Merkezi ilan edilmiştir.
::..SARAYKENT KAPLICASI

Yozgat Sivas karayolu üzerinde, Yozgat’a 70 km. mesafedeki Saraykent ilçesindedir. Kaplıca suyu sodyumklorürlü, sodyumbikarbonatlı ve kalsiyumsülfatlı sular grubundandır. Suyun incelenmesi sonucu romatizmal hastalıklarda kırık çıkık sekellerinde, kadın hastalıklarında, nevrit ve polinevritlerde banyo olarak kullanılmasının fay dalı olacağı tesbit edilmiştir. Isı derecesi 74 C° dir.
::..KARADİKMEN KAPLICALARI ( AKDAĞMADENİ)

Yozgat ili Akdağ Madeni ilçesinin 17 km. kuzeybatısındaki Karadikmen Köyü’nde bulunan bu kaplıcanın suyu sülfatlı, sodyum klorürlü sular grubundandır. Kaplıca suyunun sıcaklığı 30-39 derece olup, toplam debisi 0.37 lt/sn. dir.

Kaplıcanın suyu çeşitli romatizmal hastalıklara iyi gelmektedir.

::..BOĞAZLIYAN BAHARİYE (CAVLAK) KAPLICASI

Boğazlıyan ilçesine 4.5 km. uzaklığındaki Ba hariye köyü yakınlarında Cavlak mevkünde çıkan bu sıcak su 32 C° arasında sıcaklığa sahip iki kuyudan 320 It/sn. debi ile çıkmaktadır. Ayrıca kuyuların bulunduğu düzlükte bu suların oluşturduğu küçük bir gölet bulunmakta ve yabani hayvanların barındığı bir özellik taşımaktadır. Gölette suyun sıcaklığı 28 C civarındadır. Mevcut raporlardan bugün için boşa akan bu suyun romatizmal hastalıklar, kırık çıkık sekelleri ve kadın hastalıkları için kaplıca tedavisinde kullanılabileceği anlaşılmaktadır. Halen belediyenin kurmuş olduğu küçük çaplı bir havuz bu iş için kullanılmaktadır. Ancak Turizm Bakanlığı standarlarına göre yapılan değerlendirmede bu suların 55.113 kişiye hizmet verebilecek kapasite de olduğu belirtilmektedir. Söz konusu alan Turizm Bakanlığı tarafından Turizm Merkezi ilan edilmiştir.
::..SORGUN KAPLICASI

Kaplıca Sorgun ilçesine 2 km. mesafede, Yozgat Sivas karayolu üzerindedir. İI Özel İdare Müdürlüğünce yaptırılan kaplıca ve motel faaliyet tedir. Diğer sıcak su alanlarının kapladığı sıcak alana göre daha geniş bir sıcak alana sahip olan Sorgun sıcak su alanı İlçenin yerleşim alanının doğu sınırlarından başlayıp, Yeniçeltek açık kömür işletmesinin bir kısmını kaplamaktadır. Bu sıcak su kaynağının sıcaklığı 50 C° ile 61 C° sıcak su elde edilmektedir. Fiziksel ve kimyasal analizler sonucunda sül fatlı, sodyum klorürlü, hipertermal, hipertonik sular sınıfına giren bu sıcak su radyoaktif madde magnezyum, kalsiyum ve bor ihtiva etmektedir. Halen kaplıca tedavisinde kullanılan bu suyun ağrılara, kronik iltihaplı hastalıklara, spazm benzeri hastalıklara , kırık çıkık sekellerine ve taşıdığı yüksek orandaki radonun etkisiyle radyoterapik yönden yararlı olduğu bilinmektedir.
::..YERKÖY KAPLICASI

Yerköy ilçesinde Ankara Yozgat karayolunun 7. km. içerisinde olup, Yozgat iline uzaklığı 47 km.’dir. Yapılan kimyasal ve fiziksel analizler sonucu klorürlü sülfatlı sular grubundan olan bu suyun bilinen en belirgin özelliği cilt hastalıkları ile ro matizmal hastalıkları iyileştirici olmasıdır. Ayrıca nevrit, nevralji, kırık çıkık sekelleri, kadın hasta lıkları ve kronik romatizmal hastalıklara karşı kaplıca tedavisine uygun olduğu belirlenmiştir.